Formació Ocupacional

Ja podeu consultar el llistat de cursos relatius a la convocatòria d’accions formatives subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i adreçades prioritàriament a persones en situació d’atur per l’any 2020 – 2021.

El període d’inscripció ja és obert.

Certificats de Professionalitat Nivell Horari Perfil d´entrada requerit
Confecció i Publicació de pàgines web 2 Tardes ESO/GRADUAT ESCOLAR/CFGM/FPI
o bé prova de nivell del nivell 2
Xarxes Socials 2.0 2 Tardes ESO/GRADUAT ESCOLAR/CFGM/FPI
o bé prova de nivell del nivell 2

ABANS DE FER LA SOL·LICITUD

1) Consulteu els diferents programes dels cursos per obtenir més informació

2) Cliqueu en els respectius programes per tal d’obtenir més informació.

3) Valoreu si reuniu els requisits previstos en cada convocatòria i si podeu assistir al curs amb l’horari i calendari establerts

DOCUMENTS

Full informatiu.
Requisits d’entrada.

QUÈ NECESSITEU PER FER EFECTIVA LA SOL·LICITUD?

1) Aportar el document Sol.licitud de cursos omplert i signat a l’Escola Tècnica del Vestir.

2) Aportar fotocòpia de:
- DNI
- Targeta Demandant d’Ocupació (actualitzada) “DARDO”
- Currículum Vitae
- Títol i/o Certificat de formació que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol.licitat/s (si no el teniu, en el seu defecte haureu de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i nivell 3)

L’horari per al lliurement de la documentació és de 9:30h a 13:00h i de 14:00 a 19:00h (de dilluns a divendres).

Per més informació truqueu al 937170047 o bé envieu un mail a info@ctsformacion.com