COM FUNCIONA L´FP

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

S'organitza per famílies professionals (especialitats), en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de 2.000 hores cada cicle. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball.

Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior.

Amb la superació d´un cicle formatiu de grau superior es pot accedir als graus universitaris.

Esquema del sistema educatiu


PROJECTES DEL CENTRE

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

Formació Professionalitzadora la nostra vocació.

SABER MÉS

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT

CTS ha establert un sistema de qualitat basat en la norma ISO 9001 des de l'any 2009 amb la finalitat de cercar la millora contínua en la qualitat de l'ensenyament i oferir a l'alumnat  uns ensenyaments i serveis de qualitat

Política de Qualitat

CERTIFICACIÓ OFICIAL

El departament d´Educació otorga a CTS el diploma per la seva contribució a la millora de la qualitat a l´educació.

Certificació Departament d´Educació

FP DUAL

CTS aposta per augmentar la col·laboració amb les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Saber +