Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius

Cicle Formatiu Grau Superior

PLÀ D´ESTUDIS


Projectes d´animació audiovisual 2D i 3D.
Disseny, dibuix i modelatge per a animació.
Animació d´elements 2Di 3D.
Color, il·luminació i acabats 2D i 3D.
Projectes de jocs i entorns interactius.
Realització de projectes multimèdia interactius.
Desenvolupament d´entorns interactius multidispositiu i videojocs.
Realització del muntatge i postproducció d´audiovisuals.
Formació i Orientació laboral.
Empresa i Iniciativa emprenedora.
Projecte Final d´animacions 3D, jocs i entorns interactius.
Formació en Centres de Treball.

PRÀCTIQUES


Tots els alumnes realitzaran pràctiques en una de les empreses del sector amb les que CTS té convenis de col·laboració ja que l'assignatura de Formació en Centres de Treball (FCT) permet realitzar 482 hores de pràctiques obligatòries en empreses.
A més, en CTS també oferim la modalitat d´FP DUAL, en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva de l'empresa durant 1.000 hores a l´empresa.

SORTIDES PROFESSIONALS


- Animador 3D.
- Animador 2D.
- Intercalador.
- Modelador 3D.
- Grafista digital.
- Generador d'espais virtuals.
- Tècnic d'efectes especials 3D.
- Integrador multimèdia audiovisual.
- Desenvolupador d'aplicacions.
- Editor de continguts audiovisuals multimèdia.
- Tècnic en sistemes i realització multimèdia.

QUÈ APRENDRÀS ?

objectiu d'aquest cicle formatiu

L'objectiu general d'aquest títol consisteix a generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactiva integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació, tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d'interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.

Amb aquest títol oficial de Tècnic Superior en Animació 3D, jocs i entorns interactius atorgat pel Departament d´Educació, aprendràs a:

* Desenvolupar producte audiovisual en la fase de pre-producció (historia, storyboards, animàtiques).
* Dissenyar i dibuixar personatges, objectes i escenaris per a una producció audiovisual.
* Animar, modelar, texturitzar i il·luminar per aconseguir produccions en 3D per a cinema, TV, videojocs, plataformes web, etc.
* Controlar la fase de postproducció d'un projecte, supervisar els efectes especials i visuals.
* Fer servir tècniques d'animació com l´ Animació 2D i 3D.
* Realitzar projectes multimèdia interactius com aplicacions web (entorns digitals).
* Generar noves experiències als usuaris en mons virtuals com els videojocs, l´arquitectura virtual o la realitat virtual.

REQUISITS d´ACCES

* Batxillerat o nivell acadèmic superior.
* Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
* 2n curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
* Prova d'accés a grau superior.
* Prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Presentació del cicle

La durada és de 2.000 hores al llarg de dos cursos acadèmics.
ASSIGNATURES 1ER ANY
ASSIGNATURES 2ON ANY

Aquests són alguns projectes realitzats pels alumnes.

DemoReel Garrett Muñoz

DemoReel Garrett Muñoz - CTS 1r any.

All Fantasy

Projectes Vídeo de 2n CFGS Animacions 3d, jocs i entorns interactius.

Sons of Gryor

Trailer Sons of Gryor, videojoc projecte final.


VER + Videojocs VER + Animacio VER + Archviz VER + Realitat-virtual