Confecció I Moda

Cicle Formatiu Grau Mitjà

PLÀ D´ESTUDIS


Moda i tendències.
Patrons.
Materies tèxtils i pell.
Anglès tècnic.
Tall de materials.
Confecció a mida.
Confecció industrial.
Principis de manteniment electromecànic.
Informació i atenció al client.
Formació i orientació laboral.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Projecte de SINTESI Creació d´una marca de moda i una col.lecció de moda.

PRÀCTIQUES


Tots els alumnes realitzen pràctiques obligatòries en empreses amb un mínim de 383 hores corresponents al Módul de Formació en Centres de Treball (FCT).
Aquestes hores es reparteixen durant el 2on any en horari compatible amb l´horari de la resta de classes.
El centre ofereix l´empresa a l´alumne després de la tutoria d´interessos, i de l´entrevista amb l´empresari i així encaixar amb les expectatives de totes les parts.
Oferim la possibilitat de l´FP DUAL en aquest cicle.

SORTIDES PROFESSIONALS


Tècnic o tècnica en confecció de peces i complements de vestir .
Tècnic/a tallador/a de peces de vestir .
Tècnic/a en control de Qualitat de producció.

QUÈ APRENDRÀS ?

objectiu d'aquest cicle formatiu

L´alumne aprendrà a desenvolupar una col.lecció de moda, iniciant-se en el procés del disseny tècnic de peces exteriors de dona, el patronatge i sobretot el procés de confecció, producción i control de qualitat, tant a mida com industrialment, complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Les principals competències professionals i personals que s´aprenen són:
- Elaborar documentació tècnica per el disseny de la peça de roba de dona.
- Elaborar patrons per a la confecció d'articles de vestir de dona.
- Tallar teixits, pells i altres materials tèxtils, a partir del patró per obtenir peces.
- Determinar i realizar els processos de confecció, produccció i control de Qualitat.
- Atendre el client en els serveis de realització de vestuari a mida.
- Desenvolupar competències personals propies del lloc de treball com la planificació i l´organització i el treball en equip entre d´altres.

Sortides acadèmiques

* Al cicle de grau superior de Tèxtil i Moda: CFGS Patronatge i Moda + info
* Al batxillerat.
* A altres graus superiors.

Presentació del cicle

Aquests són alguns projectes realitzats pels alumnes.