-->

Patronatge I Moda

Cicle Formatiu Grau Superior

PLÀ D´ESTUDIS


Moda i tendències.
Anàlisi i desenvolupament de dissenys de moda en tèxtil i pell.
Materials en tèxtil, confecció i pell.
Patronatge industrial en tèxtil i pell.
Industrialització i escalat de patrons.
Elaboració de prototips.
Tècniques en confecció.
Processos en confecció industrial.
Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
Organització de la producció en confecció industrial.
Formació i orientació laboral (portfoli).
Empresa i iniciativa emprenedora.
Projecte Final de cicle.
Formació en centres de treball.

PRÀCTIQUES


Tots els alumnes realitzen pràctiques obligatòries en empreses amb un mínim de 383 hores corresponents al Mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).
Aquestes hores es reparteixen durant el 2on any en horari compatible amb l´horari de la resta de classes.
El centre ofereix l´empresa a l´alumne després de la tutoria d´interessos, i de l´entrevista amb l´empresari i així encaixar amb les expectatives de totes les parts.

SORTIDES PROFESSIONALS


* Tècnic en desenvolupament de producte.
* Patronista en peces de vestir.
* Patronista-escalador en peces de vestir.
* Tècnic en control de Qualitat de la Producció industrial.
* Tècnic en organització de procés de Qualitat i gestió mediambiental.
* Dissenyador auxiliar de moda.

QUÈ APRENDRÀS ?

objectiu d'aquest cicle formatiu

L´alumne aprendrà a desenvolupar una col·lecció de moda, des de la idea i les tendències, el disseny tècnic de les peces, però sobretot elaborant patrons i escalats ajustats al disseny de peces de moda, la confecció del prototip, i processos de producció i gestió de la Qualitat de la producció de la col·lecció per a la seva posterior comercialització.

Les principals competències professionals i personals que s´aprenen són:

- Investigar i analitzar tendències de moda
- Elaborar documentació tècnica per el disseny de la peça de roba (dona, home, nen)
- Conèixer materials tèxtils i no tèxtils per l´elaboració de la peça
- Elaborar patrons per a la confecció d'articles de vestir.
- Elaborar la industrialització del patró i l´escalat.
- Determinar i realitzar els processos de confecció industrial
- Determinar i realitzar el processos de la gestió de la Qualitat i protecció mediambiental
- Determinar l´organització de la producció de la col·lecció en confecció industrial
- Elaborar la idea de negoci en el sector moda, mitjançant l´elaboració del Pla d´Empresa.
- Desenvolupar la col·lecció de moda personal, des de la idea a la confecció del prototip i el desenvolupament de la comercialització a través de la idea de negoci.
- Desenvolupar competències personals pròpies del sector industrial per encaixar en grups de treball del sector moda

Presentació del cicle

Aquests són alguns projectes realitzats pels alumnes.